ارتباط با ما :

آدرس شرکت :

تبریز - چایکنار ، روبروی شهرداری منطقه 1 ، عمارت صبا طبقه چهارم واحد شرقی

تلفن :    33285687-041 

فاکس :  33283841-041

همراه : 9607 403 0914

Email :   info@GhaviDell.ir            

alireza.ghavidel@gmail.com